... علی سفری !

امیرخانی ، تکیه ناوه ، طالقان ، هایپراستار ، ایران ، تهران ، البرز

... از وقتی که چهارماهه بودی ... مسافرت رو شروع کردی!!!

البته با مراقبت و بهداشت کامل! ... این درسی بود به آدمای خونه نشین و ترسو !

تو این شش سال فکر کنم ... حداقل ماهی یکبار رفتی مسافرت! ... البته به غیر از فصل زمستون ! ... که فقط!  سه چهار بار رفتیم بندرعباس و قشم و کیش !!!

... به خاطر همینه که فامیلا ... اسمتو گذاشتن ... " علی سفری " ... !!!

/ 1 نظر / 9 بازدید