عامل آتش زدن سمند ها و پرایدهای نو شناسایی شد - سایت ویکی لیکس

طالقان ، روستای تکیه ناوه ، مصطفی امیرخانی

... بنابر اسناد بدست آمده از سایت ویکی لیکس ،   Wikileaks  کسی که سمندها و پرایدهای نو را آتش می‌زد ، بالاخره مشخص شد...

... بله درست حدس زدید ... کسی نیست بجز ... آقای علیرضا امیرخانی ...

... درست عین خودمی ... که بچه بودیم ... درخت گردو فاضل دائی رو آتیش زدیم ...

... خودم خواب بودم ... ولی تمامی اهالی طالقون اون شب جهنمی رو بیاد دارن !!!

... از قرار معلوم چند وقتیه که کبریتها رو می‌بری " عین موش " تو چند جای مختلف جا سازی می‌کنی ...

... بعد هم یواشکی میری تو بالکن کبریت بازی " حالا جای شکرش باقیه عقلت رسید بری تو بالکن " ... کبریت بازی کنی !!!

... منکه خبر نداشتم !!! ... یه شب دیدم ... مادرت از طرف بالکن اومد ... سراسیمه  گفت : ... بدو زود باش خونه آتیش گرفته ... آب بیار !! ... یالا زود باش !!!

... خودتم خیلی ترسیده بودی !!! ... وقتی با آب رفتم تو بالکن ... چشمتون روز بد نبینه ... دیدم دو یا سه تا ماشین سمند و پراید اسباب بازی نو که تازه خریده بودیم رو آتیش زدی ...

... بعد از خاموش کردن آتیش ... یه کم دعوات کردم ... از اون روز به بعد دیگه دست به کبریت نمی‌زنی !!!


/ 0 نظر / 9 بازدید