... اولین روز مدرسه

 علیرضا امیرخانی ، اولین روز مدرسه ، مدرسه راسخ ، مصطفی امیرخانیاولین روز مدرسه راسخ ، مصطفی امیرخانیاولین روز مدرسه ، علیرضا امیرخانیعلیرضا اولین روز مدرسهعلیرضا امیرخانی ، اولین روز مدرسه

امروز یکشنبه سوم مهر 1390 " برخلاف انتظار همه!! " بسیار خوش اخلاق و مشتاق به اتفاق خانواده " سه نفری " رفتیم به مدرسه " راسخ " ...

جالب اینکه خیلی عجله داشتی ... جشن عروسک بازی! ... زودتر تموم بشه ، بری سر کلاس درس!  ...

سالی که نکوست از بهارش پیداست! ... یا اینکه اینها همش زیر سر توجهات پرسنل مجرب و توانمند " پیش دبستانی و مهد مانلی " میتونه باشه! ...

مامانت هم زنگ تفریح از لای در یواشکی نگاهت کرده ! ... داشتی وسط حیاط قدم میزدیو " چی پف " می خوردی! ...

/ 0 نظر / 9 بازدید