تحویل سال 1393 و آرزوی متحول شدن قلوب

علیرضا امیرخانی ، تحویل سال 1393

فرزندم ، در آستانه سال نو  ، آرزویی جز،   زندگی سرشار از موفقیت و خوشبختی   برایت نمیتوانم داشته باشم  ...

ولی به محض ورود مستقل به اجتماع ،  متوجه خواهی شد که دیگران مانع خوشبختی تو خواهند شد  ، هر چند تو خوب باشی و تمام وجودت مالا مال  از عشق   و عاطفه باشد ، طمع و آز و حسادت وکینه و لجبازی  دیگران باعث موانعی در حرکت رو به رشد و  تعالی تو خواهند بود ... پس بهتر دیدم چند نصیحت آگاهانه در ابتدای ورودت به اجتماع،  برایت بنمایم ... تا سایبان و نوری در دنیای پر تلاطم پیش رویت باشد!!!

... همیشه سعی کن مرد و نامرد را تشخیص بدهی! ... سازشکار و خائن رو بشناس زیاد تحویلشون نگیر! ... به پدر و مادرت بخاطر عشق نیکی کن نه مادیات! ... از افراد متملق و چاپلوس و دورو بر حذر باش! ... مسئولیت پذیر و مثبت اندیش باش! ... از افراد لاابالی و مالیخولیا دوری کن! ... به اخبار و گفته های دیگران زیاد اعتماد نکن ! ... زهر دیگران را سریعاً به کام خودشان بریز! ... وقتی دیدی دشمنت شمشیر را از رو بسته ، مجال حرکت به او نده ! مطمئناً در این مبارزه از تهمت و افترا در امان نخواهی بود! ... از غیبت و دروغ پرهیز کن!  ... سخن چین و حسود نباش!  ... از افراد متلک گو و بد زبان دوری کن! ... دنبال زیبایی روح باش نه زیبایی جسم !!! ... زیبایی روح ؟؟ ... بله ، افرادی هستند که دارای روح زیبایی هستند !!! .. خیلی ساده میـتوان آنها را  تشخیص بدهی !!! ... معمولاً ...دارای نشانه های کوچکی در ظاهر هستند @@@ ***   آرامش در سخن گفتن !  ، خندیدن از ته دل !  ، خنداندن دیگران ! ،  دادن هدیه های معنوی و با ارزش!  ، احوالپرسی تلفنی دوره‌ای و پیامک ! ، دست و دلبازی بموقع و بجا ! ، خوش سلیقگی و حوصله ! ، دادن خبر خوش ! ، حرف زدن با چشم یا ارتباط چشمی ! ، با سکوت حرف زدن ! ، احساس آرامش و راحتی در کنارشان ! ، بدان که داشتن کتابخانه و نصب آثار هنری ، ظاهر سازی بیش نیست! ... مسافرت راحت و خوش گذشتن با آنها ! ... بدان که بسیاری از این اوصاف حتماً ارثی و ژنتیک نیست ، اکثراً تجربیات اجتماعی و فهم فلسفی از عمق زندگیست !!! ... عشق ! ... عشق و ایمان! ... عشق و ایثار! ...  بدان که  رضایت و دعای خیر پدر و مادر بهترین سرمایه در زندگی خواهد بود ...   چون به چشمهای خودم دیدم که کسانی  که به پدرشان  بی حرمتی و گستاخی فیزیکی نمودند ، عاقبت بخیر نشدند !!!  

/ 0 نظر / 36 بازدید