... در محرم سال 1431 چه خبر بود ؟

Mostafa Amirkhani - Taleghan Tehran IranMostafa Amirkhani - Taleghan Tehran IranMostafa Amirkhani - Taleghan Tehran Iran

 

... امسMostafa Amirkhani - Taleghan Tehran Iranال

... محرم امسال انگار  با همه محرما فرق داشت ...

... سعادت آباد ... تهران پارس ... نظام آباد ... سبلان ... ترافیک ... قرمه سبزی ...

... بقیه ماجراها ... بماند ...

... دیروز بعد از مدتها رفتی سلمونی ... تو عکسای دیروز معلومه ...

... جمعه ها ... میگی ... مامان بره قم ... ما بریم خونه ... مامان بزرگ ... و عمه ...

... جمعه پیش ، فلش مموری رو برداشتی ... گفتی بریم خونه سیاوش اینا ... کارتون پت و مت جدید بیاریم ...

... آخه ، خیلی گیر دادی به این پت و مت " هالو " ... نمیدونم جرا؟ ...

... نوشته های کارتون پت و مت ... خصوصاً ... " لوبیمیر  بنش " رو یاد گرفتی ...

 ====

گالری عکسهای طالقان

http://www.jpgmag.com/people/amir2008m

 

/ 0 نظر / 12 بازدید