... بهار طالقان ... تعطیلی 11 اردیبهشت ... روز کارگر

 

تکیه ناوه ، طالقان ، مصطفی امیرخانی

عجب هوایی ... چه طبیعتی ... روح آمدم شاد میشه ...

نه پا دردی ... نه کمر دردی ... نه سردردی ... نه صندلی ... نه قیافه گرفتن جلوی چاپلوسا ... چقدر راحت و بی خیال !!!

صدای بارون رو شیرونی ... فارسی وان و کرسی برقی ... مه غلیظ صبح زود ... صدای بلبل و پرنده ها ... صدای آب ... باد بهاری ... همه چیز عالی !!!

حسابی گل بازی کردی ... 4 دفعه لباساتو گلی کردی ... چقدر باغچه ها رو آب دادی ...

تو چمن های صحرا قل می‌خوردی ... گل قنبر کلاه ... با مامان و بزرگ و عمه ... چقدر خوش گذشت ! ...

بازم جای شکرش باقیه ... روز کارگر رو تعطیل میکنن ... !!!

 

یه فیلم هم از صدای آواز پرنده ها و مه صبحگاهی می‌زارم تو این آدرس :

http://www.4shared.com/video/98fFi6nE/_online.html

/ 0 نظر / 14 بازدید