... تهدید حریم های عاطفی

... صبح تا شب مشغولیم تا یه لقمه نون حلال ببریم سر سفره زن و بچمون ...

... اونوقت یه سری آدم گستاخ با تهدید حریمهای عاطفی و خانوادگی سعی میکنن تا با گروگانگیری معنوی ، منافع بیشتری رو ببرن ...

... یه روزی چوب این بی عدالتی رو خواهند خورد ... قول میدم !!!

علیرضا ... فرزند پدر آزاده و حق طلب

/ 0 نظر / 44 بازدید