... عشق پنکه ... تو نقاشی هم پنکه می‌کشی ...

... بیست روزی هست که چهار سالت تموم شده ...

... تمام دیوارای خونه رو کنده کاری کردی ... یه عدد ۶۵ بزرگ رو دیوار حال کندی ...

... چه جوری ۶۵ دراومده ... من سر در نمیارم !!! ...

... چند تا نقاشی دیواری هم کشیدی ... !!!

Alireza Amirkhani    - علیرضا امیرخانی

/ 0 نظر / 9 بازدید