... ماشاءالله خیلی شیطون شدی

طالقان - تکیه ناوه - مصطفی امیرخانی

طالقان - تکیه ناوه - مصطفی امیرخانی

... تقریباً 10 یا دوازده روزی هست که چهار سالت تموم شده، رفتی تو پنجسال ...

.... خیلی شیطون شدی، جمعه پیش خونه مامان بزرگ جواهر .... یادته؟

... تازه خوابم برده بود، ... که یهو جفت پا پریدی رو شکمم... شانس آوردی ... نزدمت ... شکمم خیلی درد گرفت...

... از اون قالپاق هایی که می‌خری ... از اون جیغهایی که ساعت 2 نصف شب می‌زنی ... بگذریم ...

... روزگار مثل باد می‌گذره  ... در آینده افسوس همچین روزایی رو می‌خوریم ...

Alireza Amirkhani - علیرضا امیرخانی

/ 0 نظر / 11 بازدید